A könyv amely szó szerint nem evilági. Olvassa el!

A Raeliánus Mozgalom

Polskie e-książki [ Polish e-books ]

 facebook  google ReTweet

Geniokracja

Rząd geniuszy w służbie ludzkości
Geniusz u władzy! Wyobraźnia u władzy! Oto hasła, jakie często się słyszy w ostatnich latach. Autor tej książki proponuje zastosować je realnie w praktyce, tworząc światowy rząd składający się z geniuszy wybranych demokratycznie, a raczej geniokratycznie, przez ludzi o najwyższej inteligencji, aby wyjść z ślepego zaułka, do którego wprowadziła nas dzika demokracja, a raczej średniokracja. (Rząd ludzi o przeciętnej inteligencji, czyli średniej). Obecny system średniokracji sprawia, że podczas wyborów głos takiego Einsteina lub Kartezjusza liczony jest tak samo, co głos umysłowo zacofanego debila. Ilość zacofanych umysłowo debili w społeczeństwie jest równa ilości geniuszy, a ludzi o niższej inteligencji jest taka sama, co ludzi o wyższej inteligencji. Wynika z tego, że w trakcie głosowania, szalę w jedną, lub drugą stronę przechylają ludzie o przeciętnej inteligencji.
Teraz, gdy zaczynamy odkrywać metody pomiaru inteligencji, łatwo będzie można oszacować poziom inteligencji u każdego człowieka i przyznać prawo do głosowania jedynie tym, których poziom jest wyższy o 10% od przeciętnej, a prawo do kandydowania jedynie tym, których poziom jest wyższy o 50% od przeciętnej.
Oto czym jest GENIOKRACJA. Mimo wszystko jest to w pewnym sensie demokracja, gdyż liczy się wyłącznie inteligencja w czystym stanie, a nie ilośc nagromadzonych dyplomów. Ale jest to demokracja selektywna, nie uwzględniająca środowiska społecznego lub kulturowego, z którego wywodzą się ludzie. Liczy się jedynie zdolność do wyobraźni i posługiwanie się zdrowym rozsądkiem. Czyż nie chcielibyśmy, by ludzie, którzy nami rządzą byli rzeczywiście bardziej inteligentni od przeciętnej?
:
Fájlméret: 658,9 kb
Letöltések: 927