A könyv amely szó szerint nem evilági. Olvassa el!

A Raeliánus Mozgalom

 FAQ #16

Mi a szvasztika jelentése?
Ha szerenté megtudni a teljes igazságot a 'jószerencse' eme ősi szimbólumáról látogasson el a ProSwastika.org oldalra.


  

 Category: Az Elohim üzenete

 • Ki teremtette az Elohimot?
  Az istenhívőktől ugyanígy megkérdezhetjük, "Ki teremtette Istent?" A materialistáktól, evolúcionistáktól, "Hogyan keletkezett ez az anyag és energia ami kiváltotta az ősrobbanást?" Ugyanez a helyzet az Elohimmal - őket is égből érkezett emberek teremtették, csakúgy mint előtte az ő teremtőiket. Ez az élet örök körforgása. Egy napon a mi földi tudósaink is be fognak népesíteni egy másik bolygót.
 • Miért van szükségük egy Követségre?
  Nem akarják megszállni a Földet. Kinyilvánították óhajukat, hogy, el szeretnének jönni, de tiszteletben tartják döntésünket, akkor is ha a válaszunk nemleges. Rajtunk múlik, hogy hívjuk-e őket, s a mi meghívónk a Követség építése. Ez a legkevesebb amit megtehetünk.
  Szükségük van egy Követségre (ami a semlegességet garantálja), a szabad légtér biztosítására, valamint, hogy hivatalos fogadtatásban részesüljenek. Mindezek hiányában, egy be nem jelentett és nemkívánatos látogatás katasztrofális politikai, gazdasági és szociális következményekkel járna világszerte. A Raelizmust kivéve nem kívánnak egy kormányt, vallást vagy ideológiát sem támogatni azáltal, hogy bármely más intézménnyel veszik fel a kapcsolatot először. Ezért csak akkor jönnek el ha megépítjük számukra a Követséget, ennyire szeretetnek és tisztelnek bennünket.
  Útmutatásaikat követve, Raël létrehozta a Raeliánus Mozgalmat, ami egy nemzetközi nonprofit szervezet mindazok számára akik segíteni kívánnak. A mozgalom teljesen nyitott, célja nem a meggyőzés hanem a tájékoztatás, segítő szándékú emberek bármikor szabadon csatlakozhatnak illetve távozhatnak. A Raeliánus Mozgalom egyetlen tagja sem kap fizetést, így maga Raël sem.
 • Miért nem mutatják meg magukat a világ előtt, hogy alátámasszák Raël állításait?
  Képzeljük el a következőket... Egy mindenható, de láthatatlan erő amely azt állítja, hogy felelős létezésünkért hirtelen megjelenik a Földön vagy az egekben mindenki szeme láttára. Mindez ráadásul egy földönkívüli „űrhajón”.
  Vajon miként reagálnának az emberek ha meglátnák, hogy emberi lények szállnak ki ezekből az “űrhajókból”? Valószínűleg betolakodóknak vélnék őket és katonai megtorlást helyeznének kilátásba. Egy bizonyos szintű megértésre lenne szükség mindkét részről mielőtt egy ilyen találkozás békésen létrejöhet.
  Raël elmondta, hogy az Elohim nem fog semmiféle “csodát” véghezvinni, hogy meggyőzzenek minket a teremtésünkben való részvételükről, mint tették ezt Krisztus idejében. Még ezek az Elohim hatalmát bizonyítandó fantasztikus események sem tudták ugyanis megakadályozni a krisztusi tanokkal való szembenállást ami végül Jézus keresztrefeszítéséhez vezetett. Ezek a “csodák” nem szolgáltak megdönthetetlen bizonyítékul az emberek számára.
  Fontos tisztában lennünk azzal, hogy az Elohim nem bálványimádatot vár tőlünk hanem csupán szeretetet, irántuk és egymás iránt. Szeretnék ha teljes mértékben MEGÉRTENÉNK az igazságot abban a reményben, hogy tanulunk tőlük és egy napon hozzájárulunk a világegyetemben jelenlévő hatalmas tudásanyaghoz és ezáltal mindenki számára magasabb fokú tudatosságot érünk el.
  Ez egy rendkívül különleges időszak történelmünkben, mivel mostanra elegendő technikai tudást halmoztunk fel ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük létezésünk alapjait. Noha egyszerű nyelvezeten íródott, az üzenetek tartalmazzák az összes alapvető információt mely szükséges ahhoz, hogy ráébredjünk valós eredetünkre, a bolygónkon jelenleg uralkodó zűrzavaros állapotokra és, hogy milyen paradigmaváltásra van szükség ahhoz, hogy az emberi társadalom elérje a benne rejlő lehetősegeket.
  Amikor és ha elérkezik az idő, az Elohim valóban eljön hozzánk, mint meghívott vendégei egy olyan bolygónak, melynek tudatosságban élő lakói készen állnak fogadásukra.
 • Hogyan hihetnek a Raeliánusok egyetlen ember szavának?
  A Raël által leírtakat megerősíti és alátámasztja az összes ősi vallásos irat, legendák, hagyományok valamint a modern tudomány. Az emberiség és egy idegen bolygóról érkezett lények közötti kapcsolatfelvétel bizonyítékainak nyomai megtalálhatóak a történelmünk során az összes kontinensen. És ha követjük napjaink legújabb tudományos felfedezéseit rájövünk, hogy Raël mindezeket már 32 évvel ezelőtt közölte!
  A Raeliánus filozófia nem a hit hanem a megértés filozófiája, éppen ezért maga Raël kéri, hogy senki ne vakon higgyen neki, hanem végezze el saját kutatásait és ítélje meg, hogy összeáll-e a kép számára.
  Látogasson el a Linkek oldalra további forrásokért.