A könyv amely szó szerint nem evilági. Olvassa el!

A Raeliánus Mozgalom

GY.I.K. (FAQ)

Az Elohim üzenete

 • Ki teremtette az Elohimot?
  Az istenhívőktől ugyanígy megkérdezhetjük, "Ki teremtette Istent?" A materialistáktól, evolúcionistáktól, "Hogyan keletkezett ez az anyag és energia ami kiváltotta az ősrobbanást?" Ugyanez a helyzet az Elohimmal - őket is égből érkezett emberek teremtették, csakúgy mint előtte az ő teremtőiket. Ez az élet örök körforgása. Egy napon a mi földi tudósaink is be fognak népesíteni egy másik bolygót.
 • Miért van szükségük egy Követségre?
  Nem akarják megszállni a Földet. Kinyilvánították óhajukat, hogy, el szeretnének jönni, de tiszteletben tartják döntésünket, akkor is ha a válaszunk nemleges. Rajtunk múlik, hogy hívjuk-e őket, s a mi meghívónk a Követség építése. Ez a legkevesebb amit megtehetünk.
  Szükségük van egy Követségre (ami a semlegességet garantálja), a szabad légtér biztosítására, valamint, hogy hivatalos fogadtatásban részesüljenek. Mindezek hiányában, egy be nem jelentett és nemkívánatos látogatás katasztrofális politikai, gazdasági és szociális következményekkel járna világszerte. A Raelizmust kivéve nem kívánnak egy kormányt, vallást vagy ideológiát sem támogatni azáltal, hogy bármely más intézménnyel veszik fel a kapcsolatot először. Ezért csak akkor jönnek el ha megépítjük számukra a Követséget, ennyire szeretetnek és tisztelnek bennünket.
  Útmutatásaikat követve, Raël létrehozta a Raeliánus Mozgalmat, ami egy nemzetközi nonprofit szervezet mindazok számára akik segíteni kívánnak. A mozgalom teljesen nyitott, célja nem a meggyőzés hanem a tájékoztatás, segítő szándékú emberek bármikor szabadon csatlakozhatnak illetve távozhatnak. A Raeliánus Mozgalom egyetlen tagja sem kap fizetést, így maga Raël sem.
 • Miért nem mutatják meg magukat a világ előtt, hogy alátámasszák Raël állításait?
  Képzeljük el a következőket... Egy mindenható, de láthatatlan erő amely azt állítja, hogy felelős létezésünkért hirtelen megjelenik a Földön vagy az egekben mindenki szeme láttára. Mindez ráadásul egy földönkívüli „űrhajón”.
  Vajon miként reagálnának az emberek ha meglátnák, hogy emberi lények szállnak ki ezekből az “űrhajókból”? Valószínűleg betolakodóknak vélnék őket és katonai megtorlást helyeznének kilátásba. Egy bizonyos szintű megértésre lenne szükség mindkét részről mielőtt egy ilyen találkozás békésen létrejöhet.
  Raël elmondta, hogy az Elohim nem fog semmiféle “csodát” véghezvinni, hogy meggyőzzenek minket a teremtésünkben való részvételükről, mint tették ezt Krisztus idejében. Még ezek az Elohim hatalmát bizonyítandó fantasztikus események sem tudták ugyanis megakadályozni a krisztusi tanokkal való szembenállást ami végül Jézus keresztrefeszítéséhez vezetett. Ezek a “csodák” nem szolgáltak megdönthetetlen bizonyítékul az emberek számára.
  Fontos tisztában lennünk azzal, hogy az Elohim nem bálványimádatot vár tőlünk hanem csupán szeretetet, irántuk és egymás iránt. Szeretnék ha teljes mértékben MEGÉRTENÉNK az igazságot abban a reményben, hogy tanulunk tőlük és egy napon hozzájárulunk a világegyetemben jelenlévő hatalmas tudásanyaghoz és ezáltal mindenki számára magasabb fokú tudatosságot érünk el.
  Ez egy rendkívül különleges időszak történelmünkben, mivel mostanra elegendő technikai tudást halmoztunk fel ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük létezésünk alapjait. Noha egyszerű nyelvezeten íródott, az üzenetek tartalmazzák az összes alapvető információt mely szükséges ahhoz, hogy ráébredjünk valós eredetünkre, a bolygónkon jelenleg uralkodó zűrzavaros állapotokra és, hogy milyen paradigmaváltásra van szükség ahhoz, hogy az emberi társadalom elérje a benne rejlő lehetősegeket.
  Amikor és ha elérkezik az idő, az Elohim valóban eljön hozzánk, mint meghívott vendégei egy olyan bolygónak, melynek tudatosságban élő lakói készen állnak fogadásukra.
 • Hogyan hihetnek a Raeliánusok egyetlen ember szavának?
  A Raël által leírtakat megerősíti és alátámasztja az összes ősi vallásos irat, legendák, hagyományok valamint a modern tudomány. Az emberiség és egy idegen bolygóról érkezett lények közötti kapcsolatfelvétel bizonyítékainak nyomai megtalálhatóak a történelmünk során az összes kontinensen. És ha követjük napjaink legújabb tudományos felfedezéseit rájövünk, hogy Raël mindezeket már 32 évvel ezelőtt közölte!
  A Raeliánus filozófia nem a hit hanem a megértés filozófiája, éppen ezért maga Raël kéri, hogy senki ne vakon higgyen neki, hanem végezze el saját kutatásait és ítélje meg, hogy összeáll-e a kép számára.
  Látogasson el a Linkek oldalra további forrásokért.

A Raelista mozgalom

 • Kap-e fizetést Raël a Raeliánus Mozgalomtól?
  Nem. A Raeliánus Mozgalom egy non-profit szervezet, senki nem kap fizetés, ideértve magát Raëlt is. Tagjai mind önkéntesek, akik saját szabadidejükben tevékenykednek a mozgalomban.
  Egy külön szervezet a Raeliánus Alapítvány gondoskodik Raël anyagi támogatásáról. Raeliánusok ha akarnak adakozhatnak az alapítványnak de ez nem kötelező.
 • A Mozgalom elfogad adományokat, mire költik a befolyt pénzt?
  Mivel társadalmunk még mindig pénzrendszeren alapul, a Raeliánus Mozgalom is adományokra támaszkodik, ezekből finanszírozza tevékenységét világszerte.
  Az adományokat a Mozgalom két fő cél elérésére fordítja:
  1) az emberiség tájékoztatása az Elohim által Raëlnek átadott Üzenetekről (szórólapokkal, poszterekkel, hirdetőtáblákkal, előadásokkal, ennek a honlapnak a fenntartásával stb.)
  2) egy követség megépítésére, ahol hivatalosan fogadhatjuk az Elohimot
  A Raeliánus Mozgalom egyetlen tagja sem kap fizetést, mindannyian teljesen önkéntes alapon segítünk. Ez vonatkozik magára Raëlre is, aki egy centet sem kap a Raeliánus Mozgalomtól. Bárki aki pénzt akar ajándékozni neki, megteheti a Raeliánus Alapítványon keresztül. Ez a Mozgalomtól teljesen független entitás amely lehetővé teszi Raël számára, hogy életét maradéktalanul a küldetésének szentelhesse.
 • Mi a különbség a Raeliánusok és az Istenhívők között?
  Először is, mi az Isten szó jelentése? Az egyik definició szerint “a világegyetem teremtője és uralkodója, Legfelsőbb Lény”. Raelistaként nem hiszünk sem egy Legfelsőbb Lényben, sem egy olyan valakiben aki felelős a világegyetem teremtéséért és aki afelett uralkodik. Mindezekből következően tehát ateisták vagyunk. A következő kérdés a végtelen univerzum. Mivel a végtelennek nincs sem kezdete sem vége ezért lehetetlen Istent vagy egy Legfelsőbb Lényt mindenek elé helyezni mielőtt bármi is létezett volna: a semmiből nem lehet valamit teremteni. Megérthetjük viszont, hogy léteznek mások, olyanok mint mi, az Elohim, akik 25. 000 évvel előttünk járnak technikailag, és akik több ezer évvel ezelőtt érkeztek bolygónkra és akik az összes földi életet létrehozták. Az Elohim 1973-ban elmagyarázták Raëlnak, hogy őket is egy másik faj teremtette, akiket szintúgy egy másik faj, egy öröktől való és végetnemérő folyamat részeként, és ennek az örök körforgásnak vagyunk mi is a láncszemei. A világegyetemnek nincs kezdete, sem térben sem pedig időben. Mivel ők a teremtőink igen nagy tisztelettel nézünk rájuk, de nem imádjuk őket istenekként. Szeretetet érzünk irántuk és készülünk az eljövetelükre valamikor 2035 előtt.
  Megértettük, hogy a tudomány segítségével, DNS manipulációval a bolygónkon található élettelen anyagból hoztak létre minden életformát földünkön. Kezdjük mi emberek is ugyanezt véghezvinni saját laboratóriumainkban. Ha sikerrel járunk, életet hozunk létre és azt elhelyezzük egy más bolygón akkor mi is Istenekké válunk?
 • A Raeliánusok szerint a Raelizmus vallás?
  A szó etimológiai értelmében igen. Kétségtelen, hogy a „vallás” szót annyiszor félreértelmezték, lejáratták, annyiszor visszaéltek vele a történelem során, hogy nem csoda ha manapság annyian és annyira távol tartják magukat mindentől ami vallásként van címkézve, hogy még bottal sem piszkálnák meg. Ugyanakkor sokaknak van téves elképzelése arról, hogy mit is jelent pontosan a „vallás” szó, úgy gondolják, hogy az valamiféle istenségben való hitet jelent. A vallás, „religió” kifejezés eredete a latin „religare” ami annyit tesz „köteléket kötni” legyen ez a kötelék akár emberek közötti, az emberiség Teremtői és teremtményei közötti, emberek és csillagok közötti, a föld és az ég közötti... nem is igazán lényeges, a legfontosabb a „kötelék megkötése”.
  Ezenkívül, a Buddhizmushoz hasonlóan, a Raelizmus ateista vallás ami azt jelenti, hogy a Raeliánusok nem hisznek „istenben” mivel istenek nem léteznek. Csak vissza kell utalnunk az eredeti héber Bibliára amely az „Elohim” (és nem „Isten”) szót használja ami többesszámú és szó szerinti fordításban: „azok akik az égből jöttek”. Mindamellett fontos megértenünk, hogy a Raeliánusok elfogadják azt a véleményt, hogy léteznek Teremtők akik (fizikai formában, mivel emberi lények mint mi) ellátogattak a bolygónkra réges régen és tudományos módszerekkel létrehozták az összes földi életformát – éles ellentétben egy anyagtalan, természetfeletti, mindenható „istennel” aki egy varázspálcával teremtett meg mindent (beleértve magát a világegyetemet). Ma a tudomány korában, ha valaki őszinte magához és intelligensen gondolkodik könnyen beláthatja melyik hihetőbb a két verzió közül. És végül szintén nagyon fontos megértenünk, hogy noha a Raeliánusok nem hisznek „istenben”, de elismerik az összes ókori nagy prófétát, Jézust, Mohamedet, Mózest, Buddhát stb.. akik mind teremtőink az Elohim küldöttei voltak és akiknek az volt a feladatuk, hogy a történelmünk különbőző időszakaiban a bölcsesség útján vezéreljék az emberiséget. Ha készen állunk, fogadtatásukra, az őket megillető szeretettel és tisztelettel, a próféták is visszatérnek az Elohim társaságában az általunk felépítendő követségre.
 • Miként vált javadra vagy változtatott az életeden ez a filozófia?
  Ez egy nagyon jó és fontos kérdés, boldogan osztom meg veletek mi történt velem az elmúlt 21 évben ami azóta telt el, hogy először olvastam Raël Intelligens Tervezés című könyvét. Egy szóval összegezhetném: „BOLDOGSÁG”. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen merő boldogság és öröm lesz az életem. Mihelyst megértettem, hogy nincsen „mindenható Isten” akihez soha nem leszek méltó, csak egy hozzám hasonló emberi faj akik az összes földi életet létrehozták az életem megváltozott. Nap mint nap újabb és újabb felfedezések várnak rám, a legfontosabb ember - saját magam felfedezése. Egész életem szabályok követéséről szólt, az egyházban, a családban, az iskolában, a társadalom tagjaként. Nagyon jól betartottam ezeket a szabályokat de legbelül nem voltam megelégedett. Háború dúlt bennem és ez a konfliktus tönkretette életem ártatlanságát. Mára őszintén elmondhatom, hogy többé nem élek félelemben és bűntudatban. Saját kezembe vettem az életemet, én vagyok felelős minden tettemért és döntésemért. Nincs Isten vagy ördög akit okolhatnék a dolgokért. Csak önmagamat. Rájöttem, hogy senki sem veheti el tőlem a boldogságomat az engedélyem nélkül. A Rael által tanított szemináriumokon megtanultam, hogy én vagyok a hajó kapitánya, sőt nem csak a kapitány hanem a hajó és a tenger alatta. Én alakítom az életemet nap nap után. És végül a legfontosabb amit megtanultam, hogy ha szeretetet adok azzal a saját és a körülöttem lévők életét is jobbá teszem. Ennek a filozófiának köszönhetem a legfontosabb kincset, az életemet. Az élet egy utazás midannyiunknak. Te, hogy akarod megélni a tiédet? (Donna)
 • Vannak-e Raeliánus találkozók? Részt vehetek-e ezeken?
  Igen. Mindenkit szeretettel várunk kötetlen összejöveteleinkre. Ha meg szeretné tudni van-e ilyen az Ön régiójában válasszon országot az oldal jobb felső oldalán található "Nemzeti Honlapok" menüpontból vagy valassza ki az "Események" vagy "Szemináriumok" linket a főmenüből.
 • Azt olvastam az újságokban, hogy a Raeliánusok orgiákat rendeznek. Igaz ez?
  Nem. A Raeliánus Mozgalom nem szervez orgiákat vagy bármi ilyesmit az összejöveteleiken vagy a szemináriumokon.
  Sajnálatos módon a mediában bármit leírnak vagy állítanak, hogy eladják magukat. A vallási kisebbségek sajnos túl gyakran esnek áldozatul ezeknek a hamis híreszteléseknek.
 • Hol van Eve a klónozott csecsemő?
  A Raeliánus Mozgalom a Clonaid-től teljesen független szervezet. A Clonaid egy projekt (nem pedig egy vállalat) vezetője Dr. Brigittte Boisselier aki tagja a Raeliénus Mozgalomnak. Sem Rael sem pedig a mozgalom nem nyújt hozzá anyagi támogatást és nincs semmiféle kapcsolata a Clonaiddel azon kívül, hogy erkölcsileg támogatja a klónozási technologiákat. További információért látogasson el a clonaid.com oldalra.
 • A Raeliánus Mozgalom egy szekta?
  Először is vizsgáljuk meg mit is jelent a “szekta” szó.
  Mai értelemben általában olyan vallási csoportra utal, mely törvénybe ütköző, illetve a társadalom egy jelentős részének számára káros nézeteket vall.
  A szó eredeti jelentése azonban nem hordoz sem negatív sem pozitív jelentéstartalmat.
  Eredeti jelentése: “egy bizonyos vallási meggyőződést követő csoport, felekezet”.
  Ezen értelmezés alapján mindegyik egyházat a szekta kategóriába sorolhatjuk, így a kérdésre a válasz: igen.
 • Mi a szvasztika jelentése?
  Ha szerenté megtudni a teljes igazságot a 'jószerencse' eme ősi szimbólumáról látogasson el a ProSwastika.org oldalra.


 • Mi a Raeliánus álláspont a pedofíliával kapcsolatban?
  Noha az önkéntes beleegyezésen alapuló, felnőttek közötti szexuális szabadság hívei vagyunk, a pedofiloknak határozottan nincs helyük a Raeliánus Mozgalomban. Nem csak azért mert álláspontunk, hogy világosan elítéljük mint súlyos mentális betegséget, hanem azért is mert - ellentétben a katolikus egyház gyakorlatával amely bújtatja a pedofil papjait (lsd. nopedo.org) és plébániáról plébániára helyezi át őket, hogy undorító magatartásukkal tovább szedhessék áldozataikat – a Raeliánus Mozgalom szigorú irányelve hogy nem csak azonnal kizárja a pedofliával vagy fiatalkorúakkal való szexuális kapcsolat létesítésével gyanúsított tagjait HANEM azonnal értesíti a rendőrséget is.
  Némelyeket azok, a francia nyelvű médiában megjelent rágalmazó cikkek vonzottak filozófiánkhoz amely állítások szerint a szexuális szabadság támogatása egyben a pedofília támogatását is jelenti. A valóság ennek pontosan az ellenkezője. Ha az egyén beteljesült szexuális életet él, gondolni sem fog rá, hogy gyerekeket zaklasson szexuálisan, nemúgy mint sajnos sok katolikus pap teszi a szexmentes élet miatt. Néhany cikk megemlíti még a Raeliánus angyalok rendjét, olyan nők gyülekezetét akik nőiességüket szeretnék fejleszteni és akik, ha kívánják, fogadalmat tehetnek, hogy szexualitásukat kizárólag Teremtőinknek és Prófétáiknak szenteljék és nyakukban rózsaszín toll viselésével nyíltan hirdessék hogy nem kívánnak nemi életet élni. Ezek a nők szabad elhatározásukból cselekszenek, csakúgy mint a katolikus apácák; mindez része az általunk hirdetett szexuális szabadságnak, mindenkinek joga van nemet is mondani a szexualitásra. Ebben a szervezetben a fiatalkorú angyaloknak szintén jelezniük kell, hogy még nem töltötték be a beleegyezési korhatárnak megfelelő életkort, (egy fekete toll viselésével) elkerülendő, hogy egy felnőtt Raeliánus szexuálisan közeledjen hozzájuk. Néhányan ezek közül a fiatalkorú angyalok közül szintén úgy döntenek, hogy tartózkodnak a nemi élettől, azáltal, hogy elutasítanak minden más potenciális fiatalkorú partnert, (mint teszi ezt a legtöbb tinédszer korú lány) és ők szintén viselik a rózsaszínű tollat is a nyakukban. Néhány újságban úgy számoltak be eme fiatalkorúak gyönyörű döntéséről, hogy szexualitásukat a Teremtőinknek tartják meg, mint pedofíliára utaló jelről, ami teljesen nevetséges állítás.
  A Raeliánus filozófia félreérthetetlenül kinyilvánítja, hogy a pedofília egy mentális betegség jele és szervezetünk soha nem fogja eltűrni. Bármely tagunkat, legyen bármilyen rangban, akiről ilyen magatartás kiderül kizárjuk és feljelentjük a hatóságoknál.
 • Hogyan csatlakozhatok?
  Raeliánus az aki nyilvánosan elismeri az Elohimot mint az emberiség teremtőjét. Erre évente négy lehetőség nyílik egy demisztifikált Raeliánus keresztelő szertartáson való részvétellel. Az erre kijelölt négy dátum egyben a Raelisták hivatalos ünnepei: április első vasárnapja, augusztus 6-a, október 7-e és december 13-a. A szertartásra világszerte helyi idő szerint 15 órakor kerül sor.

  Aktív tagok azok akik segítenek a szervezet céljainak megvalósításában és hozzájárulnak ahhoz, hogy átalakítsuk világunkat, hogy felkészülhessünk a történelem legfontosabb eseményére – az Elohim visszatérésére.

  További információért, arról hogyan lehet Raeliánus és/vagy aktív tagja a Raeliánus Mozgalomnak, kérjük lépjen érintkezésbe országának Raeliánus Mozgalmával.